Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
E-Mail: ljuba.kirova@envirochemie.com
Mob: +359 878288204
watermarkИНЖЕНЕРИНГ

НИЕ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ РАЗВИВАМЕ!

ЕнвироХеми е надежден партньор за своите клиенти, от първата консултация до проектирането, строителството и пуска на инсталацията. Ние предлагаме всичко от един източник:

• Планиране
• Изграждане на инсталации
• Пуск и оптимизация
• Оптимизация на процеса

Нашата цел: Ефективни решения!

Направено в Германия/Швейцария

Нашите производствени бази се намират в Германия и Швейцария. Ключови за процеса елементи като например помпи, клапани, фитинги, оборудване за измерване и контрол идват от водещи Немски и Швейцарски доставчици. Ползите за клиентите включват дълъг и надежден живот, висока енергийна ефективност и надеждни дългосрочни доставки на резервни части.

Планиране

Зададените характеристики, резултатите от лабораторните и пилотните тестове, изискванията на клиента и неговия бюджет се взимат под внимание при основното планиране. След приключване на основното планиране се определя процедурния процес и основните процесуални компоненти. Извършва се необходимото оразмеряване за строителството. До голяма степен се определят продуктивността на инсталацията и експлоатационните разходи. На този етап ЕнвироХеми подготвя подробна оферта за детайлен инженеринг и доставка на оборудване. С цел да предложи винаги на клиентите най-оптималните решения, ЕнвироХеми се фокусира върху разработените си процеси на планиране.

Изграждане на инсталацията

Във връзка с високите изисквания на международните ни клиенти, Енвирохеми произвежда основните компоненти в собствените си бази. Това дава възможност различните компоненти и модули да бъдат предварително сглобени, така че те да могат най-бързо монтирани на строителните обекти, без загуба на качество. Нашата производствена база се използва и като център за обучение, специализиран за монтьори.

Пуск на инсталацията и оптимизация

Пречиствателни станции за третиране на отпадъчни води и станциите за процесни води често стартират по едно и също време със започването на новите производствени процеси. През това време те трябва да се адаптират напълно към специфичните качества на водата и на отпадъчните води. Тук трябва да бъдат взети предвид оптималните данни за оперативните разходи и експлоатационните данни. Нашите процесни инженери с дългогодишен опит в областта на химията, биологията, машиностроенето, електротехниката и екологията са от ключово значение за ефективния пуск и наладка на станциите.

Оптимизация на процеса

По време на обикновено дългия експлоатационен живот на пречиствателните станции, често настъпват промени в състава на водите и на изискванията за качеството на тяхното пречистване. Намаляването на разходите до 50%, може да се постигне чрез повторно проверяване на всички основни принципи, оптимизиране на някои етапи от процеса, оптимално използване на процесните химикали и чрез обучение на персонала.