Вход за клиенти

E-mail:
Парола:
ЕнвироХеми България ЕООД

бул. "Евлоги Георгиев" 100
1505 София
E-Mail: ljuba.kirova@envirochemie.com
Mob +359 878288204
watermarkПречиствателни станции

Иновативни продукти и решения според индивидуалните изисквания

Ефективните решения, често са постигат само чрез комбиниране на процеси. Ние анализираме всяко приложение и съчетаваме процесите на третиране за постигането на най-добрите резултати. Извършването на пилотни тестове на място и нашия 30-годишен опит в технологиите за пречистване на отпадъчните води и изграждането на пречиствателни станции гарантират на нашите клиенти специализирани решения, които са икономически изгодни и ефективни.

Ние сме Вашите надеждни партньори за всички теми свързани с водоподготовка за различни индустриални процеси, рециклиране на водни потоци и третиране на отпадни води.
Ние сме водещ Европейски конструктор на инсталации за третиране на индустриални отпадъчни води, водоподготовка на процесни води и добив на енергия от отпадъчни води. В продължение на дълги години изследователска дейност и развитие създадохме наши собствени технологични линии, които в последствие сме предоставили в значителни количества по целия свят:
Biomar® - Енергия от отпадъчни води и биологични пречиствателни станции за третиране на отпадни води разработени съгласно индивидуалните нужди на всеки клиент
Envochem® - Процеси на физико-химична флокулация, филтрация и детоксикация
Envopur® - Високо ефективни мембранни инсталации
Flomar® и Lugan® - Високо технологични флотационни инсталации
Split-O-Mat® - Компактни физико-химични инсталации за флокулация и филтрация
Оптимизираните решения на ЕнвироХеми за управление на водите идват с оригинални резервни части и висококачествени процесни химикали. Ние Ви предоставяме комплексни услуги – от инженерингови консултации, лабораторни анализи и поддръжка до цялостна експлоатация на инсталациите.

Физико-химични процеси

физико-химично пречистване на отпадъчни води

>>

Биологични пречиствателни станции

биологични пречиствателни станции

>>

Мембранни пречиствателни станции

мембранни пречиствателни станции

>>

Компактни инсталации

Компактни пречиствателни станции

>>

Стерилизация/Деконтаминация на отпадъчни води

dts пречиствателни станции

>>

Технологии за третиране на про-
цесни води и водоподготовка

пречистване и водоподготовка

>>

Инженеринг

пречистване на индустриални отпадъчни води

>>

За повече информация свързана с пречиствателните станции се свържете с нас.